… architecture is the most material of all the arts. It can be seen,heard, smelled and felt .. plato
© arkitekt jakob sellesbakk 2016
Arkitekt Jakob Sellesbakk
siv.ing.
Arkitekttjenester Konseptdesign Prosjektmanagement Byggesøknad Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign Konseptdesign Prosjektmanagement Byggesøknad Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester Prosjektmanagement Byggesøknad Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign Byggesøknad Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign         Prosjektmanagement Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign         Prosjektmanagement           ByggesøknaI Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign         Prosjektmanagement           ByggesøknaI          Interiørdesign Temporærbygg Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign         Prosjektmanagement           ByggesøknaI          Interiørdesign     Bygningsadministrasjon Eventdesign       Arkitekttjenester        Konseptdesign         Prosjektmanagement           ByggesøknaI          Interiørdesign     Bygningsadministrasjon        Temporærbygg Arkitekttjenester Konseptdesign Prosjektmanagement Byggesøknad Interiørdesign Bygningsadministrasjon Temporærbygg Eventdesign
Medlem av