© arkitekt jakob sellesbakk 2016
Arkitekt Jakob Sellesbakk
… art is a harmony parallel to nature .. cézanne
leverandør på ferdighus markedet
siv.ing.
"harpen" står - bilde: Berg & Østvang AS
leverandør på ferdighus markedet
leverandør på ferdighus markedet
Utescene Hagenjordet, Os i Østerdalen
bæreelementer - bilde: Berg & Østvang AS under konstruksjon - bilde: Berg & Østvang AS
Bilde: Berg & Østvang AS
Utescene detalj - bilde Utescene i bruk: is-konsert - bilde: R.E. Krog arbeidsmodell plan 1 fasade nord,øst fasade sør,vest
leverandør på ferdighus markedet
Bårehus, Åmli
bårehus Åmli: fasade nord bårehus Åmli: fasade sør bårehus Åmli: situasjon bårehus Åmli: fasade vest  bårehus Åmli: fasade øst bårehus Åmli: 1.etg under konstruksjon - bilde: Berg & Østvang AS Utescene vestside Utescene nordside
Medlem av