© arkitekt jakob sellesbakk 2016
Arkitekt Jakob Sellesbakk
Med en stor interesse for tradisjonelle trekonstruksjoner utdannet jeg meg som møbelsnekker i 1992. Jeg jobbet ti år som selvstendig næringsdrivende i Tyskland. Snekkerhåndverket ga mersmak og var et viktig bidrag til at jeg utdannet meg som arkitekt ved University of Applied Scienses i Potsdam. Høyskolens filosofi er å tilbakeføre arkitekten til sin opprinnelse som helhetlig bygg-mester. Jeg deler filosofien. Den fysiske omgivelsen påvirker oss og reflekterer forandring og omstendigheter som foregår. Jeg føler meg privilegert som arkitekt som får lov å ta del i utformingen av disse. Derfor har jeg også ansvar for miljø og samfunn. For å imøtekomme fremtiden har jeg sterk fokus på bærekraftige og miljøvennlige løsninger, og prøver også å gå ikke- konvensjonelle veier innen sol-, vann-, vind- og bioenergi. Avhengig av kundens ønsker og vilje.
… architecture uses imagery to manipulate the opinions about the environment ..
g.hildebrand
siv.ing.
Medlem av