© arkitekt jakob sellesbakk 2016
Arkitekt Jakob Sellesbakk
… architecture records and influences the human condition .. j.ruskin
leverandør på ferdighus markedet
siv.ing.
leverandør på ferdighus markedet
Osorgsboliger, Åmli
Bolig B1+B2 - bilde: POINT as inngangsparti til B2 - bilde: POINT as
Bilde: POINT as
plan 1.etg perspektiv situasjonsplan fasader
Medlem av